Esame statybos inžinieriai, kurie atstovauja Statytojui (užsakovui), vadovaujame konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atliekame statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuojame specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsakome už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Mūsų statybos techninio prižiūrėtojo pareigos:

  • Tikrinti, kad staybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir atitikimą projektui;
  • Tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Rengti dokumentus kartu su Rangovu statinio statybos užbaigimui įteisinti;
  • Atlikti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
  • Kitos pareigos;

Statybos vadovo teisės:

  • Reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas: 1) pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus 2) pašalintų statinio projekto pažeidimus 3) ištaisytų kokybės pažeidimus;
  • Pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus, jei rangovas nevykdo šių reikalavimų;
  • Sustabdyti statybą, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai ir kreiptis į inspekciją, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį techninio prižiūrėtojo reikalavimą;
Turite klausimų?